Log in


Upcoming events

 • No upcoming events

 JOIN US NOW 

Welcome to your community

Board members / volunteers

 • 26 Sep 2023 11:39 AM
  Reply # 13259269 on 13012809

  Czy jest możliwość aby mógł volunteer na festiwalu Dożynki 7-go października? Mieszkamy teraz w Bluffton, ale przedtem przez całe lata mieszkaliśmy w Portland, OR, gdzie współorganizowaliśmy na Polskim Festiwalu, więc wiem jak dużo to wymaga pracy. Chętnie pomogę na jakimkolwiek stanowisku, a także chętnie poznam krajanów, których praktycznie nie ma w Bluffton.

  Pozdrawiam,

  Cezary Mart

  Mój telefon: 503-453-9539

  email: czarekmart@gmail.com

 • 4 Dec 2022 1:05 PM
  Message # 13012809
  Tom Michalski (Administrator)

  Your Polish community need you!!!!   With our communities involvement we will be able to offer more events,  spread the work load across more members,  These positions will provide you the satisfaction that you are helping promote your cultural heritage grow.   (English or Polish speakers are welcome)

  Please help us fill the following positions:

  Treasurer:   (no book keeping or accounting experience necessary)   Estimated 1-2 hours per month to type in expenses and donations  (one remote meeting per month)  (Membership fees waved)

  Vendor Relations:   purpose of this position is to reach out to established contacts or future contacts in regards to booking venues, supplies  and services.   (Membership fees waved)

  Event volunteers:  join our list of volunteers for event setup - submit your phone number and email and we will send out a volunteer list to everyone letting you choose what you can help with before or after events (setup and teardown)  You are not obligated to help at every event.  

  For more information please contact us at office@polishcharleston.org or call Gosia at 843-425-2445

  ------------------------------ 
  (Po Polsku)

  Potrzebujemy Was!!! Dzięki Waszemu zaangażowaniu w naszą społeczność będziemy w stanie zorganizować więcej spotkań. Szukamy wolontariuszy na poniższe stanowiska.

  Skarbnik: Praca wolontaryjna, 1-2 godziny miesięcznie, pomoc przy wpisywaniu wydatków i darowizn (nie jest wymagane doświadczenie w księgowości, jedno zdalne spotkanie miesięcznie).

  Relacje z dostawcami: celem tego stanowiska jest kontakt z istniejącymi lub przyszłymi sprzedawcami w zakresie rezerwacji miejsc, dostaw i usług.

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem info@polishcharleston.org lub zadzwoń do Gosi pod numer 843-425-2445. Mile widziane są osoby mówiące po angielsku lub polsku.

  Dołącz do naszej listy wolontariuszy, potrzebnych do organizacji wydarzeń i spotkań - podaj swój numer telefonu i adres e-mail, a my wyślemy Ci listę wszystkich wydarzeń, umożliwiając wybranie tego, w czym możesz pomóc. Nie będziesz zobowiązany do pomocy przy każdej imprezie.


  Last modified: 14 Dec 2022 4:33 PM | Tom Michalski (Administrator)


Polish American Society of Charleston is a 501(c)6 non-profit organization

Thank you for visiting,  come back often to see latest announcements and events.  If you are not a member,  please fill out the short form to receive email alerts with latest community news and events.  We will not share your Information with any third party.
__

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Jeśli nie jesteś członkiem, wypełnij krótki formularz, aby otrzymywać powiadomienia e-mail z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami ze społeczności. Twoje dane nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim.           

Address:
1184 Clements Ferry Rd
Unit B
Charleston, SC. 29492

Powered by Wild Apricot Membership Software