Log in


Upcoming events

 JOIN US NOW 

Welcome to your community

Polish american society of Charleston
-was founded in 2011 to promote and celebrate polish heritage, traditions, culture, and cuisine.
-SOCIETY Zostało założone w 2011 roku w celu promowania i celebrowania dziedzictwa, tradycji,  kultury i kuchni POLSKIEJ.

News

Welcome to our new Website.  Information will be updated regularly.  If you have any photos, stories and announcements you would like to share with our Polish American community, please submit them to office@polishcharleston.org   

Wiadomości

Witamy na naszej nowej stronie internetowej. Informacje będą regularnie aktualizowane. Jeśli maja państwo chęć podzielenia się z nami Waszymi zdjęciami, historiami albo innymi rzeczami, prosimy przesyłać informacje na adres office@polishcharleston.org.

International Womens day had a great turnout,  Thank you for coming ladies.    After this event, there is a charity walk/run,  then Easter basket blessing, Beach cleanup (family friendly), Family picnic on May 6th (Please register), etc....

(Po Polsku) - nastempne odbywa się marsz/bieg charytatywny March 18, ponownie święcenie koszyczka wielkanocnego, sprzątanie plaży (przyjazne dla rodzin), piknik rodzinny itp....

___________________________________________

March 18th Charity Walk/run
One of our Polish Community's  member is involved in a great charity that helps build affordable housing community in the Charleston area for individuals with Autism, and intellectual disabilities.   Let try and support this great cause by joining their annual 5k Fun Walk or Run at Palmetto Island county park on March 18th  

Charytatywny marsz/bieg
Jeden z członków naszej Poloni jest zaangażowany w organizacji charytatywnej, która pomaga budować przystępne cenowo wspólnoty mieszkaniowe w rejonie Charleston dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Spróbujmy wesprzeć tę wspaniałą sprawę, dołączając do corocznego 5-kilometrowego marszu lub biegu w parku hrabstwa Palmetto Island 18 marca

_____________________

MCR (Geneology)-  has partnered with PASoC to provide its community the following services. 
 1. Archival Research
 2. Document translations
 3. Registry office certificates
 4. Polish citizenship
 5. Ancestral Journeys
 6. Adoptions
 7. Polish cementary visits and gravestone care
 8. Cementary Services
 -  Please click on this link to see detailed description of their services.   https://genealogyinpoland.com


__________________________

For some great polish food and other links , click below
Business Links  <<<  CLICK

Subscription form

* Mandatory fields
*First name
*Last name
Organization
*Email
Phone
Languages spoken
Date of Birth
 

Recommended Movies:

Dog Gone - Great movie for for the whole family (Netflix)
High Water -  a great authentic factual movie about the Poland's Silesia’s 1997 ‘flood of the millennium'.  

Become a member

HELP US Grow Together

 • Your dues help keep the community active and cover costs of hosting events.  
 • Members receive invitations to all events organized by PASoC and discounts on special events
 • Becoming a member will give you an opportunity to connect with other individuals, families and businesses.
 • Please click on Join us now! To become a member

POMÓŻ NAM WSPÓLNIE ROZWIJAĆ SIĘ

 • Twoje składki pomagają utrzymać aktywność organizacji i pokryć koszty wydarzeń i spotkań

 • Członkowie otrzymują zaproszenia na wszystkie imprezy organizowane przez PASoC oraz zniżki na imprezy okolicznościowe

 • Zostanie członkiem daje możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami, rodzinami i firmami

 • Aby zostać członkiem naciśnij Join us now!


Polish American Society of Charleston is a 501(c)6 non-profit organization

Thank you for visiting,  come back often to see latest announcements and events.  If you are not a member,  please fill out the short form to receive email alerts with latest community news and events.  We will not share your Information with any third party.
__

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Jeśli nie jesteś członkiem, wypełnij krótki formularz, aby otrzymywać powiadomienia e-mail z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami ze społeczności. Twoje dane nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim.           

Address:
1184 Clements Ferry Rd
Unit B
Charleston, SC. 29492

Powered by Wild Apricot Membership Software