Log in


Upcoming events

 JOIN US NOW 

Welcome to your community

If you are up for a field trip - please Join our friends in Greenville, SC. for Polish Fest on May 20th  -  click on their Facebook link for more info
Greenville-PolishFest2023

Polish american society of Charleston
-was founded in 2011 to promote and celebrate polish heritage, traditions, culture, and cuisine.
-SOCIETY Zostało założone w 2011 roku w celu promowania i celebrowania dziedzictwa, tradycji,  kultury i kuchni POLSKIEJ.

News

Welcome to our new Website.  Information will be updated regularly.  If you have any photos, stories and announcements you would like to share with our Polish American community, please submit them to office@polishcharleston.org   

Wiadomości

Witamy na naszej nowej stronie internetowej. Informacje będą regularnie aktualizowane. Jeśli maja państwo chęć podzielenia się z nami Waszymi zdjęciami, historiami albo innymi rzeczami, prosimy przesyłać informacje na adres office@polishcharleston.org.

Our next community event is coming up fast, our first annual Polish American picnic,  on May 6th in West Ashley.   Bring yourself,  your parents, your kids, your friends.  It will be a blast, with many wonderful activities, competitions, sports,  grilling, pot luck food,  for everyone to enjoy.   Register on the events page and please don't wait till last minute to make sure we can plan accordingly.       

(Po Polsku) - Nasze następne wydarzenie zbliża się wielkimi krokami, nasz pierwszy doroczny piknik polsko-amerykański, który odbędzie się 6 maja w West Ashley. Przyprowadź siebie, rodziców, dzieci, przyjaciół. Będzie super, z wieloma wspaniałymi zajęciami, konkursami, sportami, grillowaniem, jedzeniem. Zarejestruj się na stronie wydarzeń i nie czekaj do ostatniej chwili aby organizatorzy mieli szansesę  się odpowiednio przygotować.

___________________________________________

May 13th Beach Cleanup
Join us at 8 am on Sullivan's island  for a couple hours to help cleanup our beach.  click on the events page for more info and directions where to park

_____________________

MCR (Geneology)-  has partnered with PASoC to provide its community the following services. 
 1. Archival Research
 2. Document translations
 3. Registry office certificates
 4. Polish citizenship
 5. Ancestral Journeys
 6. Adoptions
 7. Polish cementary visits and gravestone care
 8. Cementary Services
 -  Please click on this link to see detailed description of their services.   https://genealogyinpoland.com


__________________________

For some great polish food and other links , click below
Business Links  <<<  CLICK

Subscription form

* Mandatory fields
*First name
*Last name
Organization
*Email
Phone
Languages spoken
Date of Birth
 

Recommended Movies:

Dog Gone - Great movie for for the whole family (Netflix)
High Water -  a great authentic factual movie about the Poland's Silesia’s 1997 ‘flood of the millennium'.  

Become a member

HELP US Grow Together

 • Your dues help keep the community active and cover costs of hosting events.  
 • Members receive invitations to all events organized by PASoC and discounts on special events
 • Becoming a member will give you an opportunity to connect with other individuals, families and businesses.
 • Please click on Join us now! To become a member

POMÓŻ NAM WSPÓLNIE ROZWIJAĆ SIĘ

 • Twoje składki pomagają utrzymać aktywność organizacji i pokryć koszty wydarzeń i spotkań

 • Członkowie otrzymują zaproszenia na wszystkie imprezy organizowane przez PASoC oraz zniżki na imprezy okolicznościowe

 • Zostanie członkiem daje możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami, rodzinami i firmami

 • Aby zostać członkiem naciśnij Join us now!


Polish American Society of Charleston is a 501(c)6 non-profit organization

Thank you for visiting,  come back often to see latest announcements and events.  If you are not a member,  please fill out the short form to receive email alerts with latest community news and events.  We will not share your Information with any third party.
__

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Jeśli nie jesteś członkiem, wypełnij krótki formularz, aby otrzymywać powiadomienia e-mail z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami ze społeczności. Twoje dane nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim.           

Address:
1184 Clements Ferry Rd
Unit B
Charleston, SC. 29492

Powered by Wild Apricot Membership Software