Log in


Upcoming events

  • No upcoming events

 JOIN US NOW 

Welcome to your community

Beach cleanup day - (sprzątania plaży)

  • 13 May 2023
  • 8:00 AM - 11:00 AM
  • Sullivans Island - elementary Schoool Parking Lot. (Event is free - no registration is required but encouraged)

Registration is closed

Our group can park at the Sullivan’s Island Elementary School.  There is a nice boardwalk there which leads out to the beach.  The group can split in two with one going toward IOP and the other toward Ft. Moultrie. Put in two-three hours of work, PASoC will provide trash bags and we will throw the trash in the Town dumpster behind town hall, then off to enjoy the beach or go grab some lunch or ice cream with your friends.

We will take a group photo and the Town will post it on their offical website.   So wear your "Polish American Society of Charleston" t-shirts or other white and red shirt.   See you all out there.   Event is free - no registration is required but encouraged.
>>>Directions: 2015 Ion Ave, Sullivan's Island, SC 29482


-------------------(po Polsku)

Nasza grupa może parkować przy Szkole Podstawowej Sullivan’s Island. Jest tam ładna promenada, która prowadzi na plażę. Grupa może podzielić się na dwie części, z których jedna zmierza w kierunku IOP, a druga w kierunku Ft. Moultriego. Poświęć dwie-trzy godziny pracy. PASoC zapewni worki na śmieci, a my wyrzucimy śmieci do miejskiego śmietnika za ratuszem, a potem udamy się na plażę lub na lunch lub lody z przyjaciółmi. Zrobimy zdjęcie grupowe, a miasto umieści je na swojej oficjalnej stronie internetowej. Noś więc koszulki „Polish American Society of Charleston” lub inną biało-czerwoną koszulę.Polish American Society of Charleston is a 501(c)6 non-profit organization

Thank you for visiting,  come back often to see latest announcements and events.  If you are not a member,  please fill out the short form to receive email alerts with latest community news and events.  We will not share your Information with any third party.
__

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Jeśli nie jesteś członkiem, wypełnij krótki formularz, aby otrzymywać powiadomienia e-mail z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami ze społeczności. Twoje dane nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim.           

Address:
1184 Clements Ferry Rd
Unit B
Charleston, SC. 29492

Powered by Wild Apricot Membership Software